Předškolní věk (4-6)

polsky

česky

litevsky

Tento kurz je pro děti v předškolním věku od 4 let, které ještě neumí číst a psát. Četné hádanky a hry, v nichž se hledá, jim umožňují hravým způsobem objevovat a vyslovovat slova a věty. Spolu s maminkou nebo tatínkem si mohou k pestrým obrázkům vymýšlet a vyprávět vlastní příběhy.

První stupeň základní školy (5-9)

polsky

česky

litevsky

Tento kurz je zaměřen na děti, které navštěvují 1. stupeň základní školy (zhruba do 9 let) a už ovládají abecedu nebo se s ní právě seznamují. Děti si hravou formou osvojují práci s písmeny, mohou ale také luštit celou řadu hádanek a řešit jazykové úkoly, při nichž musí především dobře poslouchat.

Sestavte pro své žáky / dítě individuální kurz.

Můj kurz polštiny   Můj kurz češtiny   Můj kurz litevštiny

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Co je Heuropa! a komu je určena?

S Heuropou! si děti z bilingvních rodin osvojují hravou formou (druhý) mateřský jazyk.

Děti ve věku 5 - 13 let se mohou s Heuropou! učit polsky, česky a litevsky. Pro každý jazyk jsou k dispozici tři kurzy: Jeden pro děti v předškolním věku, dále pro děti od 5 do 9 let a konečně pro věkovou skupinu 10-13 let. Heuropa! byla vyvinuta mezinárodním týmem odborníků speciálně pro potřeby bilingvních dětí.

Hry, hádanky a různí hrdinové: Jazykové hry Heuropa! se skládají z mnoha malých her a cvičení. Ilustrace plné fantazie, zajímavé postavy a legrační příběhy motivují k učení.

Více o Heuropě! zde

Stručný úvod (Video)