Pasirinkite kursą arba susikurkite jį pats.

1. Norėdami susikurti kursą, pasirinkite kriterijus savo nuožiūra
Missing translation (category:Altersgruppen, disp:LT)
Priešmokyklinis amžius (4-6)
Pradinių klasių amžius (5-9)
Nuo 10 metų
Temos
gyventojai, šalis, tautybė
aš, mano šalis ir mano draugai
kasdienis gyvenimas, mano savaitė
apranga
spalvos
apsipirkimas
profesijos
pomėgiai
šventės, tradicijos, istorija
kūnas, sportas, sveikata
maistas
gamta
oras
gyvūnai
metų laikai ir mėnesiai
mieste (pastatai, transportas)
atostogos
mano namai (butas, namas, sodas)
medijos ir technologijos
abėcėlė
Rašyba, gramatika, leksika (kalbos struktūra)
skaičiai, skaičiavimas, matavimo vienetai
modaliniai veiksmažodžiai, modalumas
kilmininko linksnis
įnagininko linksnis
vietininko linksnis ir prielinksnių konstrukcijos
galininko linksnis
daikatavardžių daugiskaita
sudėtinis sakinys ir jungikliai
veiksmažodis ir jo komplementai
semantiniai laukai ir kolokacijos
frazeologizmai
veiksmažodžių laikas ir nuosaka
žodžių daryba
laiko, vietos, krypties raiška prieveiksmiais
pasyvas ir beasmenės konstrukcijos
prieveiksmių ir būdvardžių lyginamosios konstrukcijos
klausiamieji žodžiai
savybiniai ir parodomieji įvardžiai
formalusis ir neformalusis stilius
rašyba ir abėcėlė
Kalbos funkcijos (kalbos vartojimas)
adresato raiška formaliose ir neformaliose situacijose
atsiprašymas
įvykių aprašymas
kelio, krypties aprašymas
žmonių ir gyvūnų aprašymas
dalyko požymių aprašymas
apibrėžimas
Missing translation (category:etwas identifizieren, benennen, disp:LT)
prisistatymas, kitų žmonių pristatymas ir susipažinimo frazės
vardo, pavardės rašymas
emocijų raiška (nusivylimas, abejingumas, simpatija)
sveikatos būklės apibūdinimas
teigiamas, neigiamas vertinimas
prašymas ką nors padaryti
pasiteiravimas dėl laiko ir datos
pasiūlymas
įsakymas, nurodymas
leidimas ir draudimas
linkėjimai, sveikinimai
patvirtinimas, paneigimas
patiekalo gaminimo aprašymas ir gaminimas pagal receptą
argumentavimas, privalumų ir trūkumų nurodymas
laiško rašymas: pasisveikinimas ir atsisveikinimas
garsų nustatymas
2. Jūsų kursas sukurtas. Išsaugokite ir žaiskite.
Išsaugokite ir žaiskite

3. Pasirinkite siūlomą kursą