Wybierz lub utwórz kurs indywidualny

1. Wybierz gry według własnych kryteriów.
Grupy wiekowe
Przedszkole (4-6)
Szkoła podstawowa (5-9)
Od 10 lat
Kręgi tematyczne, czyli co nas interesuje
Ludzie, kraje i narodowości
Ja, moja rodzina i przyjaciele
Życie codzienne, mój dzień, mój tydzień
Ubieramy się
Kolory
Zakupy
Zawody
Hobby
Święta i tradycje, historia
Ciało, zdrowie i sport
Żywienie
Przyroda i środowisko
Pogoda
Zwierzęta
Pory roku i miesiące
W mieście (budynki, transport)
Jedziemy na wakacje
Mój dom (mieszkanie, dom, ogród)
Media i technologia
Alfabet
Gramatyka, pisownia, leksyka, czyli struktury językowe w użyciu
Liczby i miary
Czasowniki i wyrażenia modalne
Konstrukcje z dopełniaczem
Konstrukcje z narzędnikiem
Miejscownik i wyrażenia przyimkowe
Biernik
Liczba mnoga rzeczowników
Zdania złożone i spójniki
Rekcja czasownika
Pola leksykalne i kolokacje
Związki frazelogiczne
Czasy i aspekt czasownika
Słowotwórstwo
Wyrażenia przysłówkowe
Strona bierna i formy bezosobowe
Stopniowanie przymiotników i przysłówków
Słówka pytające
Zaimki osobowe i dzierżawcze
Rejestr języka (użycie formalnych i nieformalnych środków ekspresji)
Pisownia i alfabet
Funkcje języka, czyli jak “działać” za pomocą języka
Zwracanie się do ludzi w sytuacjach formalnych i nieformalnych
Przepraszanie
Opisywanie (kierunku) akcji/czynności
Opis drogi
Opisywanie ludzi i zwierząt
Opisywanie cech przedmiotów
Definiowanie
Missing translation (category:etwas identifizieren, benennen, disp:PL)
Przedstawianie siebie/innych ludzi, pytanie o dane osobowe
Literowanie imienia
Wyrażanie emocji (np. aprobaty, rozczarowania, obojętności)
Opisywanie stanu zdrowia
Pozytywne, negatywne ocenianie
Proszenie, pytanie o zrobienie czegoś
Pytanie o czas i datę
Składanie propozycji, oferta
Zamawianie czegoś (np. w sklepie)
Pozwalanie i zakazywanie
Wyrażanie życzeń, gratulowanie
Potwierdzanie i odrzucanie / odmawianie
Podawanie i wykonywanie instrukcji kulinarnych
Uzasadnianie, dyskutowanie, podawanie zalet i wad
Zwroty powitalne i pożegnalne w listach
Rozróżnianie dźwięków
2. Utwórz swój własny kurs. Zapisz i rozpocznij grę.
Zapisz i graj

3. Wybierz gotowy kurs.