Mokymasis

Visi žaidimai aprašyti didaktiškai, todėl juos galima rinktis pagal temą, pasiruošimą, tai, ko norima išmokti kita kalba (pvz. kaip pasisveikinti, kaip parašyti atviruką ir t.t.) ir pagal kitokius kalbos ypatumus.

Sudarykite savo mokiniui / savo vaikui individualų mokymosi kursą

Mokymosi žaidimais mes pirmiausia siekiame:

  • skatinti gebėjimus laisvai reikšti savo mintis kasdieninėmis temomis
  • plėsti vaikų žodyną, panaudojant ir pritaikant įvairius posakius ir frazes
  • pagerinti suvokimą apie formalios ir neformalios kalbos vartojimą
  • skatinti, kad kalbėjimas ir kalbos žaidimai būtų smagūs ir nuotaikingi

Didaktinė koncepcija

Geroji patirtis: Patarimai dirbant su Heuropa! medžiaga