Nauka

Wszystkie gry edukacyjne zostały opisane przy pomocy kryteriów dydaktycznych i mogą zostać wybrane według tematu, sprawności językowej, celu dydaktycznego (np. pozdrowienia, pisanie pocztówki itp.) oraz typowych struktur językowych.

Przygotuj indywidualny kurs dla Twoich uczniów/ Twojego dziecka.

Cele gier językowych to:

  • rozwijanie umiejętności płynnego wypowiadania się na tematy życia codziennego,
  • poszerzenie słownictwa, usprawnienie posługiwania się zwrotami i frazami,
  • rozróżnianie języka formalnego od nieformalnego,
  • zwiększenie motywacji do posługiwania się językiem ojczystym

Koncepcja dydaktyczna

Best practise: Propozycje pracy z materiałami Heuropy!