Screen videa

Na této stránce najdete nějaká screen videa z kurzů Heuropa! Zde si také můžete stáhnout k tisku letáky Heuropa ve formátu PDF.

letáky pro polštinu / pro češtinu / pro litevštinu