Učení

Všechny hry jsou didakticky popsány a mohou být vybírány podle témat, schopností a dovedností, podle výukového cíle (např. pozdravy, psaní pohlednic atd.) a rovněž i podle jazykových zvláštností.

Sestavte pro své žáky / dítě individuální kurz.

Pomocí výukových her bychom především chtěli

  • Podpořit schopnost plynného vyjadřování v každodenních situacích
  • Rozšířit slovní zásobu a umožnit praktické používání slovních obratů a frází
  • Zlepšit schopnost rozlišování formálního a neformálního jazyka
  • Podpořit radost z mluvení a z jazykových her

Didaktický koncept

Best practise: Nápady a tipy pro práci s materiály Heuropa!